0

Lepsze
zdrowie dni życie

Specjalistyczne Centrum Usług Medyczno-Opiekuńczych

Pielęgniarstwo XXI wieku. Nowa jakość i prestiż zawodu pielęgniarki.

Poznaj Magdalenę Gilewską

Centrum Usług Medycznych Holi-Med rozpoczęło swoją działalność w Tarnowie proponując między innymi całościową pomoc przedlekarską i całodobowa opiekę nad pacjentem. To pierwsza taka inicjatywa w Polsce, którego założycielką jest Magdalena Gilewska z wykształcenia pielęgniarka anestezjologiczna, absolwentka Collegium Medicum UJ. Ten rodzaj opieki medycznej funkcjonuje już z powodzeniem w USA, krajach skandynawskich, czy Irlandii, gdzie Magdalena Gilewska pracowała jakiś czas. Pomysł narodził się w trakcie studiów magisterskich na kierunku Zdrowie Publiczne. ...
"Właśnie wtedy dostrzegłam brakujące ogniwo w systemie ochrony zdrowia, czyli pełną przedlekarską pomoc medyczną, na którą składa się m.in.: podstawowa diagnostyka, zakładanie opatrunków, usuwanie szwów, poradnictwo, kierowanie do specjalistów, przedłużanie recept - wylicza pani Magdalena - W skrócie mówiąc, oferujemy chorym kompleksową pomoc przedlekarską i przedszpitalną. Pielęgniarka jako pierwsza buduje relację z pacjentem i to od niej zależy w dużej mierze jego spokój i wiara w powodzenie leczenia. Stąd m.in ieda przedlekarskiej, całodobowej pomocy."
Z tego rodzaju pomocy mogłaby i powinna korzystać większość osób trafiających na szpitalne oddziały ratunkowe. Są one zwykle przepełnione ludźmi oczekującymi wiele godzin na przyjęcie przez lekarza. W takich warunkach tracą cierpliwość i siłę, mnożą się skargi na złą organizację i nieudolność służby zdrowia. Odkąd mamy podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, możemy pomagać znacznie większej liczbie pacjentów. To ogromnie cieszy. Podczas mojej pracy obserwuję jak ważna jest relacja pacjent - personel medyczny. Dodanie chorym otuchy i świadomość, że mogą w każdej chwili otrzymać wsparcie znaczy czasem więcej niż podanie leku.

Pielęgniarstwo XXI wieku

Zachowanie zdrowia i utrzymanie dobrostanu bio-psycho-spotecznego nie jest możliwebez prowadzenia różnorodnych form holistycznej opieki nad pacjentem. Opieka zdrowotna od zawsze towarzyszyła ogólnym zasadom funkcjonowania państwa. Działania profilaktyczno-pielęgnacyjne, diagnostyczne i rehabilitacyjne ich zakres oraz procedury wykonywania zmieniły się na przestrzeni lat do czego de facto doprowadził postęp medycyny oraz potrzeby społeczne w zakresie pomocy medycznej, Obecnie w Polsce i na świecie zawód pielęgniarki jest zawodem autonomicznym, skoncentrowanym na podmiocie opieki, rozszerzone zostały kompetencje pielęgniarki I położnej zgodnie z normami międzynarodowymi. Pielęgniarstwo XXI wieku ... analogicznie do poszerzenia uprawnień, zwiększa odpowiedzialność zawodową pielęgniarki/położnej za proces podejmowania decyzji i za działania z nich wynikające. Aktualnie pielęgniarka odgrywa rolę opiekuńczą, terapeutyczną, rehabilitacyjną, diagnostyczną i prewencyjną. Jest praktykiem, teoretykiem i badaczem w swej profesji. Różnorodność wyzwań znalazła swoje odzwierciedlenie w publikacji, w której zamieszczono materiały z konferencji „Perspektywy zdrowia Publicznego w XXI wieku”. Zdaniem autorów jest zwrócenie uwagi na fakt, iż XXI wiek stawia przed pielęgniarkami/położnymi nowe niejednokrotnie trudne wyzwania, ale także nowe możliwości działania zespołu interdyscyplinarnego na rzecz zdrowia, społeczeństwa i zmieniających się oczekiwań pacjentów co do dostępu I jakości systemu ochrony zdrowia. Satysfakcja pacjentów jest jednym z wyznaczników korzystnych zmian w tym obszarze. Owa satysfakcja jest natomiast efektem zaspokajania potrzeb, oczekiwań, subiektywnych doznań, emocji wyniesionych z zaistniałej sytuacji. W aspekcie relacji pielęgniarka/położna- pacjent jest to ocena zarówno na poziomie pacjenta jak i społeczeństwa w zakresie spełnionych oczekiwań, odczucie pozytywne lub negatywne, wynikające z jakości pełnionych usług. Powyższa ocena jest najbardziej istotnym kryterium, gdyż to właśnie pielęgniarka/położna jako pierwsza buduje relacje z pacjentem i to właśnie od jej postawy zależy opinia pacjenta, który stanowi cenne i mierzalne źródło informacji zwrotnej. Ocenie tej podlegają również zadania pielęgniarki wynikające z pełnienia funkcji zawodowych, prestiżu społecznego oraz jakości usług w obrębie udzielania wsparcia emocjonalnego, profesjonalizmu, dokładności i skrupulatności w wykonywaniu procedur medycznych - zarówno instrumentalnych jak I edukacji zdrowotnej, poziomu wiedzy i kompetencji zawodowych.
Inicjatywa Holi-Med prowadzona przez wysoce wykwalifikowaną kadrę pielęgniarsko-położniczą zarówno z dziedziny pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii, pielęgniarstwa ratunkowego, dietetyki klinicznej, zdrowia publicznego oraz diagnostyki medycznej, posiadającą wieloletnie doświadczenie zawodowe, a także nieustannie podnoszącą swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe stanowi obszar pomocy medycznej w zakresie opieki przedlekarskiej jak I przedszpitalnej. Celem takiego nowatorskiego działania w Polsce jest scedowanie większości czynności medyczno- opiekuńczych na wykwalifikowany personel medyczny w pełni uprawniony do tego, co de facto pozwoli na odblokowanie miejsc w systemie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, znacząco zmniejszy czas oczekiwania w podmiotach leczniczych tj. Szpitalne Oddziały Ratunkowe na skutek korzystania z takiej pomocy osób, które faktycznie znajdują się w stanie zagrożenia życia. Pozostali pacjenci znajdą pomoc w trybie 24 godzinnym w Holi- Med gdzie mogą zadzwonić, skontaktować się z profesjonalistą medycznym bądź poprosić o wizytę umożliwiającą triage na poziomie przedlekarskim. Brak opieki w wyżej wymienionym zakresie powoduje dezaprobatę społeczną w stosunku do systemu opieki zdrowotnej, przepełnione poczekalnie Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, a pacjenci oczekujący godzinami na pomoc medyczną niejednokrotnie kilka godzin ulegają zniechęceniu i niezadowoleniu, w niektórych przypadkach dochodzi do znacznego pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta. Uważam jako propagatorka tego typu opieki medycznej, iż społeczeństwo potrzebuje takiego rodzaju wsparcia medycznego, które wzmocni zarówno System Ochrony Zdrowia jak i poziom zadowolenia społeczeństwa. Dowodem na słuszność zmian w tym zakresie są prężnie działające tego typu inicjatywy w państwach członkowskich Unii Europejskiej jak i w Stanach Zjednoczonych.
Moja działalność w Tarnowie spotkała się z tak ogromną aprobatą społeczną oraz zainteresowaniem pacjentów, iż w krótkim czasie musiałam zwiększyć ilość personelu medycznego oraz lokalu użytkowego. Zadowolenie pacjentów zaopiekowanych holistycznie w ramach pomocy przedlekarskiej przeszło moje najśmielsze oczekiwania, stąd potrzeba przedstawienia mojego pomysłu wzorującego się na założeniach, które pragnął wprowadzić profesor Religa do Systemu Ochrony Zdrowia. Profesor Religa wierzył niezbicie, iż tego rodzaju rozwiązania będą w ogromnym stopniu korelowały z poprawą jakości oraz dostępem do usług zdrowotnych.
Ponadto sytuacja epidemiologiczna, w której się aktualnie znajdujemy- ogromne braki personelu medycznego w czasie walki z pandemią koronawirusa, jeszcze bardziej zmotywowały mnie do działania w tym obszarze. Polacy potrzebują łatwego i szybkiego dostępu do opieki zdrowotnej.

Usługi

Opieka nad pacjentem onkologicznym

Rozpoznanie nowotworu zmienia dotychczasowe życie chorego i jego rodziny. Pielęgniarka onkologiczna jest świadoma ich cierpień oraz problemów. Posiada odpowiednią wiedzę orz chce pomagać w przejściu przez tak trudne chwile.

Opieka nad pacjentem wentylowanym mechanicznie

Edukuje pacjenta i jego opiekunów w kwestiach technicznych oraz nieustanne wsparcie emocjonalne. W porozumieniu z lekarzem zadbamy również o odpowiednie wyposażenie i sprzęt.

Wizyty domowe

Profesjonalna opieka nad chorym decyduje o powodzeniu terapii. Zadaniem pielęgniarki jest jest nie tylko opieka nad chorym ale również profilaktyka chorób, emocjonalne wsparcie dla całej rodziny, edukacja.

Konsultacje medyczne

Skorzystaj z porady wykwalifikowanej pielęgniarki bez konieczności wychodzenia do przychodni. Zamów wizytę domową.

Pełna diagnostyka medyczna

Profesjonalna i troskliwa opieka nad chorymi poddawanymi zabiegom specjalistycznym, takimi jak: chemioterapia, radioterapia, czy leczenie chirurgiczne. Pełna diagnostyka medyczna i czynny udział w badaniach.

EKG z opisem

Nowoczesne urządzenia specjalistyczne pozwalają na wykonywanie badań w domu pacjenta. Posiadamy również własny gabinet, gdzie można umówić się na wizytę. Komfortowa opieka nad pacjentem, to specjalistyczna pomoc bez stania w kolejce.

Leczenie ran, usuwanie szwów

Diagnostyka oraz leczenie ran i odleżyn. Bezbolesne usuwanie szwów w domu pacjenta lub w gabinecie “Holi-Med”.

Wlewy kroplowe

Pacjent może liczyć na wykonanie dożylnego wlewu we własnym domu.

Opieka długoterminowa

Profesjonalna długoterminowa opieka medyczna w domu pacjenta. Po spełnieniu wymogów formalnych można skorzystać z opieki długoterminowej finansowanej przez NFZ. Czas i rodzaj wsparcia zależą od potrzeb i stanu pacjenta.

Nasi pacjenci

Zapytaj o termin